Ligging

Fintele
't is al riviere en vaart,
beek en gracht
geule en greppe,
put en kuil, sas en sluis,
brugge en planke
schip en schuite
net en beun,
dat men hoort en ziet.

't Watergat
zeggen de menschen